natura - la nature

Română français English
un pământ, sol terre, sol earth, ground, soil
o iarbă / ierburi herbe(s) grass
un fân / fânuri foin(s) hay
un pai / paie paille(s) straw
o plantă / plante plante(s) plant(s)
o rădăcină / rădăcini racine(s) root(s)
o frunză / frunze
o foaie / foi
feuille(s) leaf / leaves
o floare / flori fleur(s) flower(s)
floarea-soarelui tournesol sunflower
un trandafir / trandafiri rose(s) "
o lalea / lalele tulipe(s) tulip(s)
un copac / copaci
un arbore / arbori
arbre(s) tree(s)
un lemn
lemnul
bois wood
o pădure
pădurea
forêt forest
un parc
parcul
parc park
un pompier / pompieri pompier(s) fire fighter(s)
un incendiu / incendii incendie(s) conflagration
un foc / focuri feu(x) fire
un foc de artificii feu d'artifice firework(s)
un fum / fumuri fumée(s) smoke(s)
o cenușă / cenuși cendre(s) ash(es)
un vulcan / vulcani volcan(s) volcano(es)
un munte / munți montagne(s) mountain(s)
un deal / dealuri
o colină / coline
colline(s)
butte(s)
hill(s)
hillock(s)
o vale
valea
vallée valley
un șes / șesuri
o câmpie / câmpii
plaine(s) plain(s)
un câmp / câmpuri champ(s) field(s)
o pajiște / pajiști prairie(s), pré(s) meadow(s)
o poiană / poiene clairière(s) glade(s)
o pășune / pășuni pâturage(s) pasture(s)
o mlaștină / mlaștini
un smârc / smârcuri
marais, marécage(s) marsh(es)
o baltă / bălți
o băltoacă / băltoace
étang(s) pond(s), puddle(s)
un lac, un iaz / iazuri lac(s) lake(s)
un baraj / baraje barrage(s) dam(s)
un izvor / izvoare
o sursă / surse
source(s) spring(s)
un puț / puțuri
o fântână / fântâni
puits water well(s)
o moară de apă,vânt
mori
moulin à eau,vent
moulins
watermill, windmill
mills
un morar / morari meunier(s) miller(s)
un pod / poduri pont(s) bridge(s)
un râu / râuri
un fluviu / fluvii
rivière(s)
fleuve(s)
river(s)
un ocean
oceanul
océan ocean
o mare
marea
mer sea
o algă / alge algue(s) seaweed(s)
o val / valuri vague(s) sea wave(s)
o spumă / spume écume foam
un abur / aburi vapeur(s) vapor, steam
o insulă / insule île(s) island(s)
o plajă
plaja
plage beach
un deșert
deșertul
désert desert
o dună / dune dune(s) "
un nisip
nisipul
sable sand
o piatră / pietre pierre(s) stone(s)
o pietricică caillou, galet pebble
o stâncă / stânci
o rocă / roci
roche(s), rocher(s) rock(s)
o marmură / marmuri marbre(s) marble
un diamant / diamante diamant(s) diamond(s)
un rubin / rubine rubis ruby / rubies
un smarald / smaralde émeraude(s) emerald(s)
un safir / safire saphir(s) sapphire(s)
un chihlimbar ambre amber
un cărbune / cărbuni charbon(s) coal
un petrol pétrole oil, petroleum
un gaz / gaze gaz gas(es)
o mină / mine mine(s) "
un minereu / minereuri minerai(s) ore
un fier / fiare fer iron
un oțel / oțeluri acier(s) steel
un cupru, o aramă cuivre copper
un argint argent silver
un aur or gold