geografia - la géographie - geography

Română français English
un drapel / drapele
un steag / steaguri
drapeau(x) flag(s)
o frontieră / frontiere
o graniță / granițe
frontière(s) frontier(s)
o țară / țări pays country / countries
o capitală
capitala
capitale capital city
un oraș / orașe ville(s) city / cities, town(s)
Românie
România
Roumanie Romania
București
Bucureștiul
Bucarest Bucharest
o populație / populații population(s) "
o limbă / limbi langue(s), langage(s) language(s)
limba franceză langue française French language
Franță
Franța
France "


o direcție / direcții
direction(s)

Română français English
Nord " North
Sud " South
Est " East
Vest Ouest West
o hartă / hărți carte(s) map(s)
o busolă boussole compass


un loc / locuri
lieu(x) - location

Română français English
stânga gauche left
dreapta droite right
înainte tout droit (straight) ahead
înapoi derrière back, backwards
aici ici here
acolo là, là-bas there
aproape près, proche near
departe loin, lointain far